หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0