หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง มร.ลป. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด