สศว. มร.ลป. ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565