สศว.มร.ลป. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ล้านนาลำปาง-ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด