สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย”