ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ลป. นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup