มร.ลป. เข้าร่วมกิจกรรม “จวนม่วน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง