มร.ลป. ส่งมอบผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมเซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา ในโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art