มร.ลป. จัดการบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับยุค Digital Disruptio และ Digital Transformation