มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย