มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการ ‘’รักษ์แม่น้ำวัง’’ ในงานข่วงหลวงเวียงละกอนครั้งที่ 2