มร.ลป. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564