มร.ลป.รับทุนการศึกษาและการสนับสนุนกิจกรรมของ สถาบันการศึกษาจากเจ้าคณะจังหวัดลำพูน