มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด