มร.ลป. จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564