มร.ลป.จัดการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูตรตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2565

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0