มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28-04-65

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0