มร.ลป. จัดการประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาของกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น จังหวัดลำปาง