นศ.มร.ลป. พร้อมด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป.ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำแผนธุรกิจจากงานวิจัย