นศ. มร.ลป. ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12