ทีมนักวิจัย มร.ลป. ร่วมประชุมหารือและการศึกษางานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง ร่วมกับ รองปลัด และทีมก.อว.