ทีมงาน U2T มร.ลป. ตำบลนาโป่ง ร่วมกับ อบต.นาโป่ง เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ท้องถิ่น (ถั่วลิสง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด