งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 11