คลินิกเทคโนโลยี​ เครือข่ายมร.ลป.ร่วมแสดงนิทรรศการ​นวัตกรรม​วิทยาศาสตร์​ในเวทีระดับ​ประเทศ