คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0