คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มร ลป. จัดการอบรมหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม กับเทคนิควิธีการแนะแนว เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแบบสร้างสรรค์”

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0