คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. ร่วมการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระดับภูมิภาคประจำปี 2567 –2570