คณะวิทย์ มร.ลป. จัด MOU 8 ราชภัฏภาคเหนือ หนุนเสริมเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างจริยธรรมให้กับนักศึกษา