คณะวิทย์ มร.ลป. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด