คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน