คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกปรุงอาหารสำเร็จรูป