คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2565