ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0