กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9