ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2545 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2565


กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2545 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา

Scan QR code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบ
https://forms.gle/h8XTA8bRnq7BBWm59
Download แบบฟอร์มผ่อนผันทหารได้ที่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0911383853 (พี่กุ๊ก)