งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์โครงการส่วนพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะดำเนินงาน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องผลิตสื่อชั้น 3 คณะครุศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภคแก่นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป