งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการแถลงข่าวจัดงานลำปางอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial technology and innovation fair”

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการแถลงข่าวจัดงานลำปางอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang industrial technology and innovation fair” ภายใต้โครงการ Lampang World Class Fair (เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม)  เมื่อวันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่เวทีกาดนั่งก้อมหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำหรับการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2566 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 เซนทรัลพลาซาลำปาง ภายในงานพบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่เข้าร่วมจัดงาน มากกว่า 50 ราย การนำเสนอเทคโนโลยี METAVERSE การแข่งขัน ROBOT CONTEST การแข่งหุ่นยนต์ micro bit ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการแข่งหุ่นยนต์แบบโอเพ่น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เงินรางวัลทั้งสิ้น 66,000 บาท กิจกรรม ROBOT SHOW จากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมให้ความรู้ แนะนำอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย และอุตสาหกรรมเกมส์ และการแข่งขัน E-SPORT