งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงาน Open House SWT เปิดบ้านวิชาการ “50 ปีเสริมงามวิทยาคม วิถีคุณภาพ วิถีแห่งความปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน Open House SWT เปิดบ้านวิชาการ “50 ปีเสริมงามวิทยาคม วิถีคุณภาพ วิถีแห่งความปลอดภัย” ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีการจัดบูทนิทรรศการความรู้ แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อของทุกคณะ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือ 054-237399 ต่อ 5162 , 086-4215760 ในวันและเวลาราชการ