งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงาน “กองคร้าฟต์เดย์” ครั้งที่ 2

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรวิศ มูลอินต๊ะ และอ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเปิดงาน “กองคร้าฟต์เดย์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ร้านปาป้าคร้าฟต์ papacraft ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ได้มีพื้นที่เผยแพร่ผลงานของตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะงานหัตถศิลป์แก่เยาวชน และเป็นเวทีแสดงออกด้านดนตรีของเยาวชนลำปางอีกด้วย