งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม Mini Open House Management พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ มร.ลป. ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ประธานสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม Mini Open House Management ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมนำเสนอข้อมูลหลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนา “รวมพลคนจัดการ” ซึ่งมีศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการจัดการและคณะวิทยาการจัดการ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ โรงเรียนมัธยมวิทยา กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้