งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรม “การทำตุงช่อช้าง”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 กิจกรรม “การทำตุงช่อช้าง” ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายอัศม์เดช มาลัย พร้อมทีมงานจากศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวัดปงสนุกเหนือ อำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก