มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา

            มหาวิทยา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อบัณฑิตมหาวิทย

Read more

สวท.มร.ลป. ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมก้าวแรกในการพัฒนารายวิชาในระบบ ThaiMOOC” โดยวผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiMOOC

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี ผศ.นันทิยา สมสรวยและคณะ คว้าเหรียญทองการประกวดผลงาน

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.แจ้งกำหนดการสอบ ICDL สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเท

Read more