ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม65

สวท.มร.ลป. ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมก้าวแรกในการพัฒนารายวิชาในระบบ ThaiMOOC” โดยวผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiMOOC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ลป. ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมอบรม

“ก้าวแรกในการพัฒนารายวิชาในระบบ ThaiMOOC” โดยวผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiMOOC วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://forms.gle/v4Vxr1U44La2ScG1A
โดยใช้อีเมล์ @g.lpru.ac.th เท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
โทร 063-7979636 หรือภายใน 054-237399 ต่อ 6000 (ในวันเวลาราชการ)