เดือนตุลาคม65

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับจองเครื่องหมายประกอบชุดนักศึกษาสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

  เว็บไซต์ จองแ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และคณะกรรมการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี พ.ศ. 2545 ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา มร.

Read More