โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือน้อมนำแนวพระราชดำริ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีทักษะการคิดเชิงคำนวณและสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวได้ ได้รับเกียรติจากอ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยนายศุภสัณห์ ผาบสละ นายภานุเดช พลทิพย์ และนางสาวชวัลรัตน์ แนวราช นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา และโรงเรียนแม่สุกศึกษา

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด