งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบ มร.ลป. คว้ารางวัลเหรียญทองทองแดง ณ งาน “2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับผศ.นันทิยา สมสรวย อาจารย์สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองทองแดง จากการประกวด “2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition” : 14-16 เมษายน 2565 นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและใช้งานเชิงพาณิชย์ (Model) กลุ่มออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) จากผลงาน : ผลิตภัณฑ์จากรถม้า เอกลักษณ์เมืองลำปาง
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ