อธิการบดี มร.ลป. ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับนายสันดุษิต ดีบุกคำ ประธานคณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้การสนับสนุนการจัดงานข่วงหลวงเวียงละกอน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การสนับสนุน อาจารย์ พร้อมด้วบบุคลากรและนักศึกษาในการร่วมเป็นคณะทำงานการจัดกิจกรรมในงานข่วงหลวงเวียงละกอน ครั้งที่ 2 ร่วมจัดการแสดงแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ลำปาง 1,300 ปี ในชุด “สำนึกรักแผ่นดินเกิด” ครั้งที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มิวเซียมลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด