อธิการบดี มร.ลป. ร่วมงาน “มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงาน “มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด