สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. ร่วมงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 อ.ปราการ ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง” โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณมณฑลพิธี มณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ซึ่งงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นการทำเครื่องสักการะ (เครื่องหลวง) พิธีแสดงพระธรรมเทศนาแบบล้านนาลำปาง และพิธีสวดเบิกสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด