งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น.
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพข่าว/ หอมนวล ศรีริ